Pomôžte Ukrajincom spolu so SME SPOLU!

Od roku 2014 sa naša organizácia venuje charitatívnej činnosti a od 24. februára 2022 vďaka vašim darom nepretržite pomáhame obetiam vojny na Ukrajine. Vďaka finančnej účasti veľkých organizácií a jednotlivcov sa nám podarilo dosiahnuť významné výsledky.

Humanitárna pomoc ľuďom žijúcim vo vojnových oblastiach

 • 22 kamiónov po 20 ton humanitárnej pomoci sme prepravili do viac ako 18 miest Ukrajiny (posteľná bielizeň, periny, vankúše, lieky, potraviny)
 • Podpora najzraniteľnejších

 • 30 tehotných žien absolvovalo špeciálne prípravné kurzy z psychológmi a lekármi
 • Pre starších ľudí bolo zorganizovaných 96 podujatí
 • 220 ľudí dostalo materiálnu pomoc a potravinovú pomoc
 • Viac ako 1500 ľudí našlo s našou pomocou bezplatné ubytovanie pre seba a svoje rodiny
 •  Komunitné centrum Ukrajinsko-Slovenský dom

 • 2500 utečencov mesačne navštívi naše centrum a dostane podporu z adaptáciou na Slovensku
 • 200 rôznych podujatí mesačne pravidelne organizujeme pre deti a dospelých
 • Podpora zamestnanosti

 • 23 ľudí nastúpilo na vysokú školu po našich kurzoch slovenského jazyka
 • 69 ľudí si po kurze slovenského jazyka našlo prácu
 • 50 ľudí absolvovalo rekvalifikačné kurzy 3d modelovania a 63% z nich sa zamestnali
 • Informačná podpora pre utečencov z Ukrajiny

 • Viac ako 130 tisíc ľudí dostávajú informačnú podporu na sociálnych sieťach, osobne a telefonicky
 • 6 tematických skupín Facebook poskytujú príležitosť pre ukrajinských utečencov z najodľahlejších kútov získať dôležité informácie
 • 20 off-line informačných stretnutí pre 800 účastníkov zorganizovali naši odborníci na najrelevantnejšie témy
 • Podpora vzdelávania

 • 135 žiakov a 15 učiteľov so štatútom dočasného útočiska zapojene do našej Ukrajinskej školy v evakuácii
 •  

  Každý malý príspevok nám umožní pomôcť ľuďom v núdzi.

  Pomôžte Ukrajincom spolu so SME SPOLU!

  Jednorazovo
  Mesačne
  10€
  20€
  30€
  50€
  10€
  15€
  20€
  30€

  Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

  Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.